Individuelt tilpassede skemaer

Et STU-forløb på Elleslettegård tager udgangspunkt i den enkelte unges ressourcer, kompetencer og ønsker. Gennem individuelt tilpassede skemaer planlægges undervisningen ud fra elevens uddannelsesplan og med så stor medinddragelse af den unge som muligt. Elevens ugeskema er bygget op om linjefag, valgfag og mulighed for undervisning i dansk, matematik og botræning.

Eleverne undervises minimum 840 timer årligt og hver undervisningstime varer 60 minutter. Al undervisning sker med udgangspunkt i en 1:4 normering - både den fagspecifikke undervisning og den undervisning, som finder sted på værkstederne. 

Følgende fag kan indgå som en del af et STU-skema: Dansk, matematik og botræning. 

Følgende fag kan vælges som linjefag: Ridecenter (rideskole og stald), Natur- og dyrelinje, Pakkeri- og montagelinjen, Maskin- og smedelinjen, Køkken- og kantinelinjen og Blomsterbinding/butik.

Følgende fag kan pt. vælges som valgfag: Svømmeundervisning, kreativt værksted og fodbold.  

Inkluderet i STU-taksten er også adgang til en delvist bemandet og hyggelig fritidsklub, der har åbent hver dag efter endt skoledag. Du kan læse mere om fritidsaktiviteter på Elleslettegård her.