Botilbuddet 

Elleslettegårds botilbud (§107) har plads til 33 beboere i alderen 16-35 år. 

Botilbuddet består af fire huse med plads til seks beboere i hvert hus. Alle beboere har deres eget værelse og deles to og to om toilet og bad. Derudover er der 9 udslusningsboliger, nogle hvor man kan træne at bo helt alene, mens andre er indrettet som mindre bofællesskaber.

Målgruppe

De unge i botilbuddet er ofte sent udviklede med emotionelle, sociale og psykiatriske vanskeligheder. Fælles for dem er, at de har brug for struktur og støtte i hverdagen til at kunne udvikle sig på en god og tryg måde. 

Botilbuddet er døgnbemandet og har tilknyttet en pædagogisk leder, 6 faste pædagoger samt 5 faste nattevagter. 

Det er muligt at bo i botilbuddet uden at benytte vores forskellige dagtilbud, idet botilbuddet fungerer som et selvstændigt område med drift 365 dage om året døgnet igennem.

En fast kontaktperson

Hver ung i botilbuddet får tilknyttet en kontaktperson, som i samarbejde med den unge arbejder med en række indsatsmål, baseret på den kommunale handleplan.

Samarbejdet tilrettelægges med ugentlig kontakttid. Tid, hvor man er alene med sin kontaktperson og kan have støttende samtaler samt få hjælp til praktiske opgaver. Her ud over er der en individuelt udarbejdet støttefunktion i hverdagen, i forhold til daglig struktur og planlægning, medicinering, lægebesøg, tandlægebesøg og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Tilgangen 

Tilgangen til de unge i botilbuddet er baseret på anerkendelse. Vi arbejder nysgerrigt med at lære hver enkelt ung at kende, således at vi kan lave et støttende samarbejde med fokus på at øge den unges selvstændighed og skabe så meget livskvalitet som muligt.

Det pædagogiske fundament er KRAP (kognitiv ressourcefokuseret anerkendende pædagogik), low arousal samt struktureret visualiseret pædagogik.

For unge, som både benytter vores botilbud og dagtilbud, er der et tæt samarbejde personalet imellem, for at sikre så stor en sammenhængskraft mellem arbejds- og privatliv som muligt.