Mål og medinddragelse 

På Elleslettegård arbejder vi med effektfokuseret og målstyret dokumentation i systemet EG Bosted. Systemet bruges til daglig dokumentation samt til udfærdigelse af årlige udviklingsplaner. Udviklingsplanerne tager udgangspunkt i den kommunale handleplan, og vi arbejder med tydelige mål udformet med udgangspunkt i SMART modellen. 

Mål og delmål evalueres løbende i et samarbejde med den unge for at sikre, at indsatsen kan effektures på en hensigtsmæssig måde og med størst mulig medinddragelse. Vi arbejder motivationsbaseret og med fokus på ressourcer.