Mange faglige muligheder

En stor del af hverdagen på Elleslettegård er vores værksteder, som løser opgaver for både Elleslettegård og for samfundet omkring os. Vi tager derfor dét at gå på arbejde alvorligt, for vi ved, at der er mange, som regner med os og forventer en høj kvalitet i opgaveløsningen. 

Er du i et beskæftigelsestilbud hos os, bruger du meget tid på at lære og blive opkvalificeret indenfor et konkret håndværk. Men fælles for alle værksteder er også, at du lærer om dét at være på en arbejdsplads fx at møde til tiden, omgås dine kollegaer, passe dine opgaver, modtage feedback og meget andet.

I et beskæftigelsestilbud på Elleslettegård kan en eller flere af disse fagligheder være omdrejningspunktet for din hverdag: 

 

 

Maskinværksted

Kørsel

Kantine

Ridecenter

natur & dyr

Blomster

værksted

Monterings

værksted