På vej videre i livet

I udslusningsboligerne er der endnu større fokus på selvstændighed og udvikling af praktiske færdigheder - men stadig på samme matrikel og med den samme kontaktperson. At bo her, er derfor en mulighed for at øve sig i at bo for sig selv, men med et trygt sikkerhedsnet.

De fleste unge, som bor i udslusningsboligerne, er tilknyttet Elleslettegårds uddannelses- og beskæftigelsestilbud, men du kan også gå på produktionsskole, være i praktik, gå på teknisk skole eller noget helt fjerde. 

Personalet arbejder med den unge ud fra en anerkendende tilgang, hvor samarbejde og respekt for egne valg vægtes højt. Fokus er, at den unge støttes i at opbygge et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, defineret af den unges egne ønsker og behov.