6 forskellige linjefag

STU’en er opbygget med 6 forskellige linjefag, som løser opgaver for både Elleslettegård og for det omkringliggende samfund. Eleven har på den baggrund rigtig gode muligheder for at afprøve og blive opkvalificeret inden for mange forskellige typer af fag og arbejdsopgaver.

Fælles for alle linjefag er, at eleven i løbet af sit STU-forløb trænes i at være en del af en arbejdsplads med fokus på bl.a.:

  • Mødestabilitet
  • Afdækning og vurdering af arbejdsevner
  • Arbejdsmiljø og sikkerhed
  • Indsigt i egne kompetencer, evner og udfordringer
  • Samspil og social kontakt i et team
  • Modtage feedback, forstå en besked og overholde deadlines
  • Personlig fremtoning, sundhed, hygiejne og førstehjælp
  • Selvtransportering

På alle linjer er normeringen ca. 1:4, hvilket skaber ro og nærvær i hverdagen og giver mulighed for et fleksibelt læringsmiljø, der kan indrettes med respekt for og hensyn til hver enkelt elevs personlige evner, udfordringer og læringsstil.

Nedenfor kan du se og læse mere om de forskellige linjefag:

 

 

Kantine- og køkkenlinjen

blomsterbinderi og butik

maskin- og smedelinjen

natur- og dyrelinjen

pakkeri- og montagelinjen

ridecenter