Hvad er en STU? 

Elleslettegård tilbyder en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse også kaldet STU. Målgruppen er unge mellem 16-25 år, som af forskellige grunde ikke er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. 

I STU'en tilbydes stor fleksibilitet og omfattende muligheder for at tilrettelægge fagligt, personligt og socialt indhold i undervisningen efter den enkelte elevs ønsker, behov og læringsstil.

Elevernes individuelle skemaer er bygget op om linjefag, valgfag og mulighed for undervisning i dansk, matematik og botræning.

Elleslettegård råder over ca. 1.000 kvm. undervisnings- og faglokaler og over ca. 15.000 kvm. udendørs naturgrund, skov og hestefolde, som gør, at vi kan tilbyde meget forskelligartede og fleksible faglige undervisningsmiljøer. 

 

Formålet

Formålet med en STU er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Et STU-forløb understøtter også, at den unge bliver bedre i stand til at klare sin egen boligsituation, får en meningsfuld fritid og har gode sociale relationer.

Når eleven afslutter sin uddannelse på Elleslettegård, modtager han/hun et kompetencebevis, hvorpå de opnåede kompetencer tydeligt og konkret fremgår. Hertil er vedlagt evalueringer og udtalelser fra elevens interne og eksterne praktikforløb. Beviset bryder uddannelsesforløbet ned i konkrete og håndgribelige kompetencer, som eleven efterfølgende kan bruge på en arbejdsplads eller bygge videre på, på en anden uddannelse.

 

Har du spørgsmål til STU'en på Elleslettegård er du altid velkommen til at kontakte souschef og leder for uddannelse og beskæftigelse, Stinne Hjorth-Andersen på tlf. 93391414 eller mail: shjorth@elleslettegaard.dk