Sådan arbejder vi

KRAP

På Elleslettegård har vi gennem mere end 30 år støttet unge med særlige behov i at opnå et værdigt liv – både i privatlivet og på arbejdsmarkedet. 

KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) er det faglige fundament, som vi arbejder ud fra. Metodisk og teoretisk tager KRAP afsæt i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn. 

Med KRAP tager vi udgangspunkt i den anerkendende og validerende tilgang med særlig vægt på det positive – på det, der virker. Vi ønsker at afdække muligheder, behov og forudsætninger for udvikling og trivsel for den enkelte. og vi mener, at forandring lettest motiveres gennem anerkendende relationer og fokus på ressourcer frem for ”fejl og mangler”. Vores rolle som professionelle er derfor at få øje på den enkelte unges allerede eksisterende ressourcer og give den rigtige støtte til at opnå selvværd, læring og nye færdigheder. Og vigtigst af alt – livskvalitet.  

For at støtte vores unge til at nå egne mål arbejder vi i forløbet med:

  • Registrering og afdækning
  • Forståelse og sammenhæng
  • Ændring og udvikling

Vi bruger redskaberne i KRAP til at holde fokus på retning og fastholde fagligheden samt sikre dokumentation i vores arbejde. 

KRAP er udviklet af PsykologCentret i Viborg/Skive, hvor vores medarbejdere løbende modtager kurser. 

Low arousal 

I vores botilbud og i STU'en bruger medarbejderne metoden Low Arousal til at forebygge konflikter og udadreagerende adfærd. Low arousal forebygger, at eleverne bliver sensorisk og følelsesmæssigt overstimulerede og potentielt kan risikere at ende i konflikt.

Metoden nedtrapper udfordrende og udadreagerende adfærd efter princippet om ”det bløde anslag”, altså det modsatte af at stille ultimative krav og sætte hårdt mod hårdt. På den måde øger vi elevens følelse af tryghed og medbestemmelse og sætter fokus på, at medarbejdernes opgave handler om at lytte og forstå for i samarbejde med eleven at finde gode løsninger på de konflikter, der evt. kan være under opsejling.

Vi benytter desuden metoden Zonen for nærmeste udvikling og afdækning af personlige læringsstile – alt sammen med KRAP som fundament og stillads. Og altid med anerkendelse som omdrejningspunkt.