Elleslettegårds persondatapolitik

Persondatapolitikken er udarbejdet for at skabe gennemsigtighed og passe godt på dine data. Nedenfor kan du læse, hvordan Elleslettegård håndterer personoplysninger.

Elleslettegård er dataansvarlig, og sørger for at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Elleslettegård kontaktoplysninger er:

Elleslettegård

Gøngehusvej 162

2950 Vedbæk

Cvr. Nr.: 43286617

Forstander: Morten Ravn

 

Elleslettegård behandler følgende persondata for samarbejdspartnere:

Navn, adresse, mail og telefonnummer.

Oplysninger er til brug for en overskuelig løsning via leverandørregistre og opbevares på interne drev og i fysisk form jf. Elleslettegårds systemlandskab.

Formål med behandling og retsgrundlag

Elleslettegård behandler oplysninger i forbindelse med visitation og tilbudsgivning/tegning. Modtagere af ovenstående oplysninger er skat, revision og socialtilsyn Hovedstaden. Data vil blive opbevaret i det tidsrum samarbejdet er aktivt.

Dine rettigheder som samarbejdspartner med Elleslettegård

  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
  • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Tilbagetrækning af samtykke

I det omfang behandlingen af data er baseret på samtykke, vil en tilbagetrækning af dette kunne have konsekvenser for det videre samarbejde mellem dig og Elleslettegård.

 Sikkerhed

Oplysningerne er tilgængelige for væsentlige medarbejdere på Elleslettegård. Personoplysningerne opbevares i administrationsbygningen og på interne drev jf. Elleslettegårds systemlandskab.

Klageinstans

Du har mulighed for at klage over Elleslettegårds behandling af personoplysninger om dig til datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere vedrørende klage her: www.datatilsynet.dk