Hvem kan bo, arbejde og uddanne sig hos os? 

De unge på Elleslettegård er hver især unikke og har forskellige ressourceprofiler. Vi er glade for alsidigheden og har et stort fokus på at skabe et rummeligt miljø med plads til forskellige behov.  

Den primære målgruppe er unge i alderen 16-30 år. Mange af de unge er ofte sent udviklede med emotionelle, faglige og/eller sociale vanskeligheder og med forskellige diagnoser bl.a. autismespektrumforstyrrelser, angst, depression og ADHD.

Fælles er, at de har behov for at træne sociale, personlige og praktiske kompetencer under forhold, der er tilpasset deres særlige situation. Dette gælder alle unge på tværs af botilbud, STU og beskyttede ansættelser. 

Støttebehovet for hver enkelt borger kan variere meget, og på Elleslettegård kan støtten derfor differentieres, så den passer til forskellige funktionsniveauer. Læs mere om vores takster og muligheder her