Ressourceforløb i beskæftigelsesrettet rehabilitering

Ressourceforløbets formål er at støtte mennesker med psykisk sårbarhed, hvor fokus for udviklingen er at opnå en meningsfuld tilknytning til arbejdsmarkedet. På Elleslettegård arbejder vi beskæftigelsesrettet med recovery begrebet samt med en kognitiv ressourcefokuseret anerkendende pædagogisk tilgang (KRAP). 

Dette arbejder vi med via individuelt tilrettelagt forløb, hvor der tilbydes:

 • Coachende samtaler 
 • Undervisning/opkvalificering indenfor arbejdsmarkedets forhold 
 • Håndholdt praktikforløb På Elleslettegård samt i evt. eksterne praktikforløb

Målsætninger for ressourceforløb på Elleslettegård er, at:

 • Udvikle borgerens mestringskompetencer i hverdagslivet med fokus på fremadrettede muligheder i forhold til job og beskæftigelse
 • Foretage en grundig afklaring af borgerens arbejdsevne
 • Styrke borgerens tro på og forventninger til egne evner
 • Udvikle borgerens arbejdsevner, - de personlige, sociale og faglige kompetencer
 • Bevare de menneskelige og praktiske ressourcer hos borgeren i et arbejdsliv med perspektiv og mening
 • Den enkelte får praktisk oplæring og jobstøtte
 • Modvirke klientgørelse og sikre et varigt forsørgelsesgrundlag - med mindst mulig offentlig støtte

Individuelle tilpassede delmål i forløbet er, at:

 • Borgeren bliver fortrolig og tryg ved den faste kontaktlærer
 • Observere, hvorledes borgeren fungerer individuelt og i gruppe-sammenhæng og derved afdække og understøtte sociale kompetencer 
 • Afdække borgerens tidligere uddannelses- og arbejdsmarkedserfaring
 • Afdække borgerens interesser, sociale netværk og fremtidige jobønsker
 • Afprøve og observere borgerens arbejdsevne i forhold til mødestabilitet, omstillings- og indlæringsevne og præstationsforventninger
 • Afprøve og observere borgerens faglige kompetencer indenfor forskellige arbejdsområder som f.eks.: Grøn service, dyrehold, transport, ekspedient, prisvurderinger, butiksindretning, kundebetjening, rengøring, varehåndtering, økonomi mv. som alle er tilstede på Elleslettegård
 • Give borgeren indblik i rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet
 • Bevidstgøre borgeren om vigtigheden af en god personlig fremtoning
 • Give borgeren mulighed for at dyrke motion (bl.a. svømning, ridning og fodbold)
 • Påbegynde udarbejdelse af kort- og langsigtet handleplan 
 • Afklare relevante brancher og jobfunktioner som borgeren er motiveret for og som vurderes realistiske

Du kan læse mere om vores faglige muligheder her.