Hvem er vi?

Elleslettegårds ridecenter har 50 heste, nogle er vores egne rideskoleheste, mens andre er pensionærheste. Ridecenteret er omgivet af marker og skov og råder over et stort ridehus, en udendørs oplyst dressurbane og en grus-springbane. 

I ridecenteret kan du møde elever og beskyttede medarbejdere, som har valgt at arbejde med og omkring heste. Den daglige ledelse står vores to ridelærere Lene Hansen og Nia Ostermann Hvitved samt vores staldmester Cecilie Espersen for. 

Hvad kan jeg lære?

Som elev eller beskyttet medarbejder i ridecenteret bliver du lært op i:

  • Praktisk arbejde med opstaldning, pleje af heste, udmugning og fodring
  • At ride og håndtere en hest samt at strigle og sadle op
  • At være hestefører for elever på eksterne ridehold
  • At køre og betjene forskellige staldmaskiner
  • Træning i relevante løfteteknikker og viden om hygiejne og sikkerhed
  • At mestre kropssprog og samvær med heste
  • At have relationer og kontakt til eksterne kunder

Samværet med heste skaber glæde og selvværd

I Ridecenteret oplever vi hver dag den imponerende effekt, samværet med heste har på elever og beskyttede medarbejdere, og på hvordan de påvirkes ikke blot fagligt men i høj grad også kropsligt, personligt, følelsesmæssigt og socialt. Ridningen og omgangen med heste skaber en bedre fornemmelse af kroppen, giver øget kropskontrol og udfordrer sanserne. Vi ser, hvordan elevens selvværd øges igennem følelsen af at kunne håndtere et stort og stærkt dyr, som hesten er, og ligeledes ved at få succeser med at kunne mestre det praktiske arbejde omkring hestene. 

Kommunikationen og samarbejdet mellem hest og elev stimulerer de sociale og personlige kompetencer, da kontakten er forudsætningen for at håndtere og styre hesten. Ofte bliver samspillet mellem hesten og eleven derfor en positiv motivering for ny indlæring, som også understøtter udviklingen af nye mestringsstrategier og handlemåder i andre dele af elevens uddannelsesforløb.