Samarbejde med kommunen

Elleslettegårds socialrådgiver og ledergruppe står altid til rådighed med sparring vedrørende visitation, udarbejdelse af handleplaner, uddannelsesplaner m.m. 

Statusmøder

Tre måneder efter opstart inviterer Elleslettegård den anbringende kommune og eventuelt forældre til et statusmøde. Formålet med et sådan møde er: 

  • At tale om hvordan den unge har det
  • At tale om hvordan opstarten er forløbet 
  • At drøfte om der skal laves eventuelle justeringer i opstartsfasen 
  • Generel forventningsafstemning og udveksling af erfaringer

Herefter vil Elleslettegård invitere til et årligt statusmøde, hvor der forud for mødet fremsendes en skriftlig statusrapport til den anbringende kommune og evt. forældre. Er der behov for det, er det naturligvis muligt at afholde flere statusmøder årligt. Formålet med det årlige statusmøde er: 

  • At følge op på, om indsatsen i det nuværende tilbud fortsat er relevant ud fra en beskrivelse af den unges udvikling 
  • At evaluere om målsætningerne i handleplanen skal revurderes eller justeres

Et godt samarbejde

Det er vigtigt for Elleslettegård at holde en tæt kontakt med den anbringende kommune. Både vedrørende den praktiske koordinering af møder men i lige så høj grad i forbindelse med orientering om væsentlige ændringer i den unges udvikling. Vi gør derfor meget for at stå til rådighed for spørgsmål og har det gode samarbejde til kommunerne som et stort fokuspunkt. 

Har du spørgsmål vedrørende vores botilbud eller en plads i en af vores udslusningsboliger, er du velkommen til at kontakte socialrådgiver Anne Mette Ovesen på tlf. 30336304 / 45650464 eller på mail: anov@elleslettegaard.dk

Har du spørgsmål vedrørende vores STU eller beskæftigelsestilbud er du velkommen til at kontakte socialrådgiver Dorte Wilén på tlf. 45650464 eller på mail: dowi@elleslettegaard.dk