Tilsyn og rapporter

Elleslettegård er en selvejende institution beliggende i Rudersdal Kommune. Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med Elleslettegård. 

Elleslettegård består af et botilbud med plads til i alt 33 borgere samt 9 udslusningsboliger. Derudover har Elleslettegård en uddannelses- og beskæftigelsesafdeling. 

Den primære målgruppe er unge i alderen 16-30 år. Mange af vores unge er ofte sent udviklede med emotionelle, faglige og/eller sociale vanskeligheder og med forskellige diagnoser.  

Fælles er, at de ofte har behov for at træne sociale, personlige og praktiske kompetencer under forhold, der er tilpasset deres særlige situation. Dette gælder alle unge på tværs af botilbud, STU og beskyttede ansættelser. 

Støttebehovet for hver enkelt borger kan variere meget, og på Elleslettegård kan støtten differentieres, så den passer til forskellige funktionsniveauer. Læs mere om vores takster og muligheder her. 

Læs tilsynsrapporten fra 2018 her

Læs tilsynsrapporten fra 2017 her

Læs tilsynsrapporten fra 2016 her 

 

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende tilsyn, er du altid velkommen til at kontakte til Elleslettegårds socialrådgivere: 

Dorte Wilén på tlf. 45650464 eller på mail: dowi@elleslettegaard.dk

Anne Mette Ovesen på tlf. 30336304 / 45650464 eller på mail: anov@elleslettegaard.dk