uddannelses- og beskæftigelsesafdeling søger to nye kollegaer

 

Elleslettegård er midt i en rivende udvikling, og vi søger derfor to nye kollegaer til uddannelses- og beskæftigelsesafdelingen. De to nye stillinger er:

  •   30 timers barselsvikar (ét års ansættelse) med opstart pr. 3. juni. Daglig arbejdstid: 07.30-13.30.

  •   37 timers fastansættelse med opstart pr. 1. august. Daglig arbejdstid: 07.30-15.00 (fredag 14.30).

 

Elleslettegård er en selvejende institution i Vedbæk, der tilbyder botilbud, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og beskyttet beskæftigelse til unge og voksne med særlige behov. Elleslettegårds uddannelses- og beskæftigelsesafdeling har 15 faste medarbejdere, der udover den fagfaglige undervisning driver en række beskyttede værksteder, som danner ramme om vores STU-elever og beskyttede medarbejderes personlige, sociale og faglige læring og udvikling. De to nye kollegaer tilknyttes Elleslettegårds ridecenter.

 Ridecenteret står for den daglige drift og pleje af ca. 20 rideskoleheste og 30 opstaldede privatheste. Arbejdsopgaverne vil bl.a. bestå i at arbejde pædagogisk med at undervise og motivere elever og beskyttede medarbejdere i forhold til at løse deres forskellige opgaver bedst muligt.

 For den kollega, der fastansættes 37 timer pr. uge, indebærer arbejdet (udover at være en del af den daglige drift) bl.a. også at være kontaktlærer for op til 4 elever/beskyttede medarbejdere, hvor deres faglige, sociale og personlige udvikling løbende skal dokumenteres kort i systemet EG Sensum samt ved deltagelse til løbende opfølgende team- og statusmøder.

 Den person, der ansættes i det etårige barselsvikariat, bliver ikke kontaktlærer, men det forudsættes naturligvis, at personen har et positivt menneskesyn og at man kan samarbejde med unge og voksne med særlige behov. Barselsvikarens opgaver bliver således primært at løse daglige staldopgaver i forbindelse med driften af ridecenteret.

 Opgaverne løses sammen med STU eleverne og de beskyttede medarbejdere som en del af deres løbende uddannelse og udvikling.      

Vi søger kollegaer der:

  •   Vil arbejde med at gøre en personlig, social og faglig forskel for unge og voksne med særlige behov

  •   Har en anerkendende, glad, empatisk og rummelig tilgang til andre mennesker

  •   Har godt kendskab til- og erfaring med at arbejde med heste

  •   Der har et naturligt drive og er motiveret for at vi hjælper hinanden med at få opgaverne løst

  • Kan varetage et fysisk krævende arbejde i et ridecenter (herunder have kontakt med pensionærer og leverandører)

  • Er motiveret for at kunne arbejde udendørs i alt slags vejr

  • Har teknisk snilde og viden om/kendskab til brug af diverse håndværkstøjer og maskiner

  • Kan køre truck/traktor og/eller staldkat (eller har mod på at lære det)

Du er måske uddannet håndværker (tømrer, snedker, gartner, landmand eller andet), pædagog eller lærer. Det er en fordel, at du har erfaring med at arbejde med mennesker fra tidligere jobs, at du har hænderne rigtig godt skruet på og at du har forståelse for, at unge og voksne med særlige behov har brug for at blive mødt med anerkendelse, fleksibilitet og tålmodighed.

 Du kommer til at indgå i en daglig personalegruppe på i alt 6 kollegaer (med forskellige uddannelsesbaggrund) i Ridecenteret samt i en samlet personalegruppe på i alt 15 faste medarbejdere i uddannelses- og beskæftigelsesafdelingen. Derudover skal du samarbejde tværfagligt med pædagogerne i Elleslettegårds bogruppe med fokus på at hjælpe de elever og beskyttede medarbejdere, der også bor på Elleslettegård bedst muligt.  

 Aften- og weekendarbejde kan i sjældne tilfælde forekomme. Løn og ansættelsesforhold efter aftale.

 

Ansøgningsfrist til begge stillinger er 24. april og der afholdes samtaler mandag d. 29. april. Ansøgning sendes til kimi@elleslettegaard.dk Skriv gerne Jobansøgning i emnefeltet.

 Spørgsmål til stillingen eller ønsker om at komme på besøg kan rettes til souschef og leder for uddannelse- og beskæftigelse Stinne Hjorth-Andersen: shjorth@elleslettegaard.dk eller på tlf.: 9339 1414.

 

Læs derudover mere om Elleslettegård på vores hjemmeside: www.elleslettegaard.dk