Et bo-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud

Elleslettegård er et bo-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud for unge mellem 16 og 30 år med særlige behov. 

På Elleslettegård tror vi på, at alle mennesker rummer ressourcer, der bliver bragt i spil, når man føler sig tryg og som en del af et fællesskab. Vores overordnede mål er at finde og styrke den enkeltes kompetencer, så det bliver muligt at leve et så selvstændigt og sammenhængende liv som muligt - både privat og arbejdsmæssigt. 

Elleslettegård er oprindeligt en gammel bondegård, der ligger i Vedbæk omgivet af smuk natur. Vi har skov, marker og dyreliv lige uden for døren og naturen spiller derfor en stor rolle i dagligdagen hos os. 

 
 

Håndværk er en del af vores dna  

En vigtig brik i livet på Elleslettegård er vores mange værksteder, hvor de unge kan specialisere sig i forskellige praktiske fag. Vi har bl.a. en stor rideskole med 50 heste, en blomsterbutik og et smedeværksted. Mange af værkstederne er tæt forbundet med - og løser opgaver for - samfundet omkring os. På den måde bliver de unge inkluderet i et værdifuldt arbejdsfællesskab og bliver bekræftet i, at andre har brug for dem og deres evner. 

tæt samarbejde mellem dag- og døgntilbud

Vi laver altid skræddersyede forløb tilpasset til de enkelte unge. Det betyder, at vores uddannelses- og beskæftigelsesafdeling arbejder tæt sammen med vores botilbud, så de elever, som benytter begge tilbud, oplever en stærk sammenhæng i form af vidensdeling, fleksibilitet, opfølgning og tryghed.

 

 
Efter jeg er kommet her til Elleslettegård, har det givet mig noget ro på (...) jeg har lært at blive bedre til at overskue ting - også de ting som vil ske, når jeg en dag ikke længere skal bo her. Bl.a. hvor vigtigt det er at passe sit arbejde og have styr på sin økonomi. Det vidste jeg egentlig også godt før, men nu har jeg fået hjælp til at gribe det an.
— Nikolaj, STU-elev og beboer på Elleslettegård