Det pædagogiske grundlag

Sådan arbejder vi

KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis) er det faglige fundament, som alle på Elleslettegård arbejder ud fra. Metodisk og teoretisk tager KRAP afsæt i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn.

Med KRAP tager vi udgangspunkt i den anerkendende og nysgerrige tilgang med særlig vægt på det positive – på det, der virker. Vi har fokus på at afdække muligheder, behov og forudsætninger for udvikling og trivsel for den enkelte, og vi mener, at forandring lettest motiveres gennem anerkendende relationer og fokus på ressourcer frem for ”fejl og mangler”. Vores rolle som professionelle er derfor at få øje på den enkelte unges allerede eksisterende ressourcer og give den rigtige støtte til at opnå selvværd, læring og nye færdigheder. Og vigtigst af alt – livskvalitet.

For at støtte vores unge til at nå egne mål arbejder vi i forløbet med:

 • Registrering og afdækning
 • Forståelse og sammenhæng
 • Ændring og udvikling

Vi bruger redskaberne i KRAP til at holde fokus på retning og fastholde fagligheden samt sikre dokumentation i vores arbejde. Dette gør vi ved løbende at tilbyde alle medarbejdere grunduddannelsen i KRAP samt gennem løbende supervision.

 

Grundværdier

På Elleslettegård arbejder vi ud fra seks grundværdier:

 • Sammenhængskraft
  Vi har tillid til hinandens faglighed, spiller hinanden gode og har hinandens ryg.
 • Ordentlighed
  Vi er troværdige, holder hvad vi lover og passer godt på vores fysiske rammer.
 • Anerkendelse
  Vi møder alle med en åben, nysgerrig og anerkendende tilgang.
 • Rettidighed
  Vi sætter en ære i at være rettidige i opgaveløsningen og alle deadlines overholdes altid.
 • Omsorg
  Vi er omsorgsfulde, autentiske og giver meget af os selv.
 • Traditioner
  Vi værner om traditioner og er stolte af at være på Elleslettegård.