Om Elleslettegård

Et bo-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud

På Elleslettegård får unge og voksne med særlige behov de bedste forudsætninger for at opbygge så værdigt og selvstændigt et liv som muligt.

Med et anerkendende, fagligt og ambitiøst udgangspunkt afdækker og udvikler vi unge og voksnes interesser, kompetencer og potentialer. Vi tror på, at alle mennesker rummer ressourcer, der bliver bragt i spil, når man føler sig tryg og som en del af et fællesskab. Vi tror på, at alle vil, hvis de kan.

Naturen som omdrejningspunkt

Elleslettegård råder over 17 hektar land bestående af marker, skov og dyrefolde. Naturen er derfor Elleslettegårds opholds- og læringsrum. Hvad enten det er i matematik, hvor markerne bliver opmålt, i ridecenteret hvor hestene trækkes på fold, i køkkenhaven som plejes og høstes af kantinen eller i botilbuddet, hvor beboerne mødes på de grønne områder og spiller stikbold, er sammen med dyrene eller laver mad over bål sammen med personalet.

Det er med andre ord gennemgående for alle Elleslettegårds tilbud, at naturen spiller en stor rolle i forhold til at afdække og udvikle borgerne og lige så vigtigt: At skabe daglig livsglæde.

En vigtig brik i livet på Elleslettegård er vores 6 værksteder, hvor de unge kan specialisere sig i forskellige praktiske fag. Vi har bl.a. et stort ridecenter med 50 heste, en blomsterbutik og et pedelværksted. Mange af værkstederne er tæt forbundet med – og løser opgaver for – samfundet omkring os. På den måde bliver de unge inkluderet i et værdifuldt fagligt og socialt fællesskab og bliver bekræftet i, at andre har brug for dem og deres evner.

Tæt samarbejde mellem dag- og døgntilbud

Vi laver altid skræddersyede forløb tilpasset til de enkelte unge. Det betyder, at vores botilbud arbejder tæt sammen med vores uddannelses– og beskæftigelsesafdeling, så de unge, som benytter begge tilbud, oplever en stærk sammenhæng i form af vidensdeling, fleksibilitet, opfølgning og tryghed.