Tilsyn og rapporter

Tilsyn og rapporter

Elleslettegård er en selvejende institution beliggende i Rudersdal Kommune. Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med Elleslettegård.

Elleslettegård består af et botilbud med bofællesskaber og fleksible boliger med plads til i alt 33 borgere. Derudover har Elleslettegård en uddannelses- og beskæftigelsesafdeling med ca. 24 STU-elever og 30 beskyttede medarbejdere.

Den primære målgruppe er unge i alderen 17-30 år. De unge er ofte sent udviklede med emotionelle, faglige og/eller sociale vanskeligheder og med forskellige diagnoser.

Fælles er, at de ofte har behov for hjælp til at få afdækket og trænet sociale, personlige og praktiske kompetencer under forhold, der er tilpasset deres særlige situation. Dette gælder alle unge på tværs af botilbud, STU og beskyttede ansættelser.

Støttebehovet for hver enkelt borger kan variere meget, og på Elleslettegård kan støtten differentieres, så den passer til forskellige funktionsniveauer.

Læs tilsynsrapporten fra 2023 her

Læs tilsynsrapporten fra 2022 her

Har du spørgsmål vedrørende tilsyn, er du altid velkommen til at kontakte socialrådgiver Mia Vasby på tlf. 31776875 eller mail: miva@elleslettegaard.dk