Værksteder

HVAD KAN JEG LÆRE?

Uddannelse- og beskæftigelsesafdelingen er bygget op omkring faglige værksteder, som løser opgaver for både Elleslettegård og for det omkringliggende samfund. De unge i Uddannelse & Beskæftigelse har på den baggrund rigtig gode muligheder for at afprøve og udvikle sig inden for mange forskellige typer af fag og arbejdsopgaver.

Fælles for alle værksteder er, at de unge og voksne trænes i at være
en del af en arbejdsplads med fokus på bl.a.:

• Mødestabilitet

• Afdækning og vurdering af arbejdsevner

• Arbejdsmiljø og sikkerhed

• Indsigt i egne kompetencer, evner og udfordringer

• At indgå i et team

• Modtage feedback, forstå en besked og overholde deadlines

• Kvalitet i opgaveløsningen

• Personlig fremtoning, sundhed og hygiejne

Alle værksteder er indrettet med det mål at etablere et praktisk ”fælles tredje”, som giver den unge en skræddersyet og tryg ramme at modnes og udvikle sig i. Således balanceres på alle værksteder mellem daglig drift og plads til at arbejde med den personlige, sociale og faglige udvikling. På alle værksteder bestræber vi os på at skabe ro og nærvær i hverdagen og give mulighed for et fleksibelt læringsmiljø, der kan indrettes med respekt for og hensyn til personlige evner, udfordringer og læringsstil.

Nedenfor kan du se og læse mere om de forskellige værksteder: