Målgrupper

Hvem kan bo, arbejde og uddanne sig hos os?

Den primære målgruppe på Elleslettegård er unge i alderen 16-30 år. Mange af de unge er ofte sent udviklede med emotionelle, faglige og/eller sociale vanskeligheder og med forskellige diagnoser som bl.a. autismespektrumforstyrrelser, angst, depression og/eller ADHD.

Fælles er, at de unge har behov for at træne sociale, personlige og praktiske kompetencer under forhold, der er skræddersyet deres særlige situation. Dette gælder alle unge på tværs af botilbud, STU og beskyttede ansættelser.

Støttebehovet for hver enkelt borger kan variere meget, og på Elleslettegård kan støtten derfor differentieres, så den passer til forskellige funktionsniveauer.

Har du spørgsmål vedrørende målgruppen, er du velkommen til at kontakte os

Botilbud

Mia Vasby – socialrådgiver
Tlf. 31776875
Mail: miva@elleslettegaard.dk


Beskyttet beskæftigelse (§103)

Anne Mette Ovesen – socialrådgiver
Tlf. 30336304
Mail: anov@elleslettegaard.dk

 

STU

Hanne Low – STU-koordinator
Tlf. 20180559
Mail: halo@elleslettegaard.dk