Hverdagen i fleksibel bolig

På vej videre i livet

I Elleslettegårds fleksible boliger er der større fokus på selvstændighed og udvikling af praktiske færdigheder. Alle fleksible boliger ligger på samme matrikel som resten af botilbuddet. Når den unge bor i en fleksibel bolig, er der derfor mulighed for at øve sig i at bo for sig selv, men med et trygt sikkerhedsnet.

En fleksibel bolig anvendes til at afklare den unges funktionsnedsættelse, kompetencer og støttebehov med henblik på egen bolig i fremtiden.

De fleste unge, som bor i de fleksible boliger, er tilknyttet Elleslettegårds uddannelses- og beskæftigelsestilbud, men den unge kan også være i eksternt tilbud, hvor der vil være samarbejde med ekstern samarbejdspartner.

Personalet arbejder med den unge ud fra en anerkendende tilgang, hvor ligeværd, samarbejde og respekt for egne valg vægtes højt. Fokus er, at den unge støttes i at opbygge et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, hvor den unge er med til at definere egne mål.

Her kan du læse et interview med Cindy, som fortæller om at bo i en fleksibel bolig.