Hvem kan bo på Elleslettegård?

Elleslettegårds botilbud (§107 og §43) har plads til 33 beboere i et ungemiljø med unge fra alderen 17-30 år.

Botilbuddet består af fire huse med plads til seks beboere i hvert hus. Alle beboere har deres eget værelse og deles to og to om toilet og bad. Derudover har vi fleksible boliger, hvor man enten kan træne at bo alene, eller sammen med få andre i mindre bofællesskaber.

Målgruppe

På Elleslettegård bor der unge med diagnoser indenfor autismespektret, ADHD, ADD samt lettere mental retardering. De unge er ofte sent udviklede med emotionelle, sociale og kognitive udfordringer. Fælles for dem er, at de har brug for struktur og støtte i hverdagen til at kunne udvikle sig på en god og tryg måde.

Det er muligt at bo i botilbuddet uden at benytte Elleslettegårds forskellige dagtilbud, idet botilbuddet fungerer som et selvstændigt område med drift 365 dage om året døgnet igennem, herunder med sovende rådighedsvagt om natten.

Beboerne i botilbuddet er unge, som har behov for social træning i et trygt og hyggeligt ungdomsfællesskab. Her bor ingen unge med stofmisbrug, svære psykiatriske lidelser eller udadreagerende adfærd.

En fast kontaktpædagog

Hver ung i botilbuddet får tilknyttet en kontaktpædagog, som i samarbejde med den unge og resten af den pædagogiske personalegruppe arbejder med en række indsatsmål, baseret på den kommunale handleplan.

Samarbejdet tilrettelægges individuelt med den unge. Her har den unge og kontaktpædagogen støttende samtaler samt ADL træning. Hverdagen afhænger af den individuelt udarbejdede handleplan for den enkelte ung i forhold til forskellige støttefunktioner til daglig struktur og planlægning.

Tilgangen

Tilgangen til de unge i botilbuddet bygger på gode relationer og en anerkendende tilgang. Vi arbejder nysgerrigt med at lære hver enkelt ung at kende, således at vi kan lave et støttende samarbejde med fokus på at øge den unges selvstændighed og skabe så meget livskvalitet som muligt.

Det pædagogiske fundament er KRAP (kognitiv ressourcefokuseret anerkendende praksis) og struktureret visualiseret pædagogik med viden fra autismespecialisering.

For unge, som både benytter vores botilbud og dagtilbud, er der et tæt samarbejde personalet imellem, for at sikre så stor en sammenhængskraft mellem arbejde/uddannelse og privatliv som muligt.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til botilbuddet på Elleslettegård er du altid velkommen til at kontakte botilbudsleder Isabella Arvidsen på tlf. 31242484/ mail: isar@elleslettegaard.dk

Eller socialrådgiver Mia Vasby på tlf. 31776875 / 45650464, mail: miva@elleslettegaard.dk