Persondatapolitik

Elleslettegårds persondatapolitik

Persondatapolitikken for Elleslettegård er udarbejdet for at skabe gennemsigtighed og passe godt på dine data. Nedenfor kan du læse, hvordan Elleslettegård håndterer personoplysninger.

Elleslettegård er selvstændig dataansvarlig, og vi sørger for at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Gøngehusvej nr. 162
2950 Vedbæk

Tlf. 45890084

Mail: elleslettegaard@elleslettegaard.dk

CVR-nummer 43286617

Forstander: Heidi Andersen

Elleslettegård behandler følgende persondata for samarbejdspartnere:

Navn
Adresse
Mail
Tlf.

Oplysninger er til brug for en overskuelig løsning via leverandørregistre og opbevares på interne drev og i fysisk form jf. systemlandskabet.

Formål med behandling og retsgrundlag:

Elleslettegård behandler oplysninger i forbindelse med visitation og tilbudsgivning/tegning.

Modtagere af ovenstående oplysninger er SKAT, revision og Socialtilsyn Hovedstaden.

Data vil blive opbevaret i det tidsrum, samarbejdet er aktivt.

Dine rettigheder:

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Tilbagetrækning af samtykke:

I det omfang behandlingen af data er baseret på samtykke, vil en tilbagetrækning af dette kunne have konsekvenser for det videre samarbejde mellem dig og Elleslettegård.

Sikkerhed:

Oplysningerne er tilgængelige for væsentlige medarbejdere på Elleslettegård.

Personoplysningerne opbevares i administrationsbygningen og på interne drev jf. systemlandskabet.

Klageinstans:

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Se kontakt oplysninger og mere om klage her: www.datatilsynet.dk

Oplysning om politikken sker ved indgåelse af nye samarbejder med mundtlig henvisning til hjemmesiden.