Interview med en elev

Navn: Jonathan 

Alder: 20 år

Hvor længe har du været elev på Elleslettegård?

Jeg har været en del af Elleslettegård et år og nogle måneder. Jeg flyttede ind samtidig med at min STU startede i august 2022.

Hvad laver du i din STU?

Mit værksted er på Pedellinjen og har været det siden februar, før var jeg i ridecenteret. Pedelværkstedet er et godt værksted, fordi det er et mindre team, og der er forskellige opgaver hver dag. Jeg er også glad for at der kan køres en del på pedellinjen, fordi jeg har fået kørekort, mens jeg har boet og gået i STU på Elleslettegård.

Vi lærer ting, som vi kan bruge i vores fremtid, når vi skal flytte. Vi lærer at bygge ting, lave noget med strøm, sætte ting op og også i forhold til et fremtidigt arbejde lærer jeg mange ting, jeg kan bruge.

Jeg skal i praktik under min STU, og jeg håber, jeg kan komme på Vedbæk skole og et plejehjem i lokalområdet i deres pedelfunktion.

Har du et godt råd til kommende elever?

Sig, hvis der er noget du vil lære, så lærer man det. Personalet giver én mulighed for at lære det, man gerne vil lære. Det vil være tre gode år, og man oplever mange ting. Du får flere venner, gode personaler og man lærer meget.

Det er fedt, at man bor på Elleslettegård og går på STU samtidig. Man skal ikke tænke på transport, man skal bare stå op, gå i bad og går i skole.

Jeg kan følges med de andre der bor her om morgenen. Vi går først i kantinen og henter kaffe og friskbagte boller til vores morgenpause, og så går vi sammen over til pedelkontoret.

Hvad er din drøm for fremtiden?

Min drøm er, at jeg kan bruge alt det jeg har lært i STU’en til det arbejde jeg skal have i fremtiden, som jeg håber er noget indenfor pedelarbejde.